Roczny plan pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej Przystań - 2013.

Założenia ogólne:
Program przeznaczony jest dla dzieci sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami. Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne, sprawdzone metody i techniki pracy wychowankowie maja możliwość poznać metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Nauczą się jak można rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością i jak wyrażać emocje w sposób nie krzywdzący dla siebie, ani innych. Wychowankowie świetlicy w większości maja zaniżoną samoocenę co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w różnych sferach oraz rozwój osobisty. Uczestniczenie w naszym programie pomoże im bliżej poznać i zrozumieć samych siebie, pomoże rozwijać i wspierać mocne strony, nauczy szacunku do samego siebie oraz otaczającego świata. Wszystkie te czynniki wpłyną na poprawę samooceny, szacunku i poczucia bezpieczeństwa.


Bardzo cennym aspektem programu jest funkcja edukacyjno informatyczna w zakresie profilaktyki uzależnień. Więcej w załączniku poniżej.

Jesteś tutaj: Start Świetlica Przystań Świetlica Przystań Aktualności Roczny plan pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej Przystań - 2013.